PL/SQL WHILE LOOP Kullanımı (While Döngüsü) 1

PL/SQL WHILE LOOP Kullanımı (While Döngüsü)
Oracle PLSQL ile while kullanımı aşağıdaki gibidir. DECLARE --Değişkenler BEGIN WHILE Koşul LOOP --yapılacak iş END LOOP; END;   DECLARE sayi NUMBER := 1; BEGIN WHILE sayi<10 LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Sayı = ' || sayi); sayi := sayi + 1; END LOOP; END; Bir başka örnekde TRUE FALSE ile yapalım DECLARE deger BOOLEAN := FALSE; BEGIN WHILE deger ...

PL/SQL ile FOR LOOP nasıl kullanılır ?(Döngüler)

PL/SQL ile FOR LOOP nasıl kullanılır ?(Döngüler)
PLSQL ile FOR LOOP yapısını kullanalım.Kısaca özeti aşağıdaki gibidir. Küçükden büyüğe dönen FOR LOOP örneği BEGIN FOR indisDegeri IN BaslangıcDegeri..Bitiş Değeri LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Sayı = ' || indisDeğeri ); END LOOP; END; Paylaş

PL/SQL IF ELSE Koşul yapıları kullanımı

PL/SQL IF ELSE Koşul yapıları kullanımı
PL/SQL ile IF ELSE yapıları resimdeki gibidir. DECLARE Kısmında değişkenler tanımlanır sayı 1 ve sayı 2 adlı değişkenleri NUMBER türünde tanımladık ve bir değer atadık. Paylaş

Oracle PL/SQL ile ‘Hello world’ Yazdıralım !

Oracle PL/SQL ile 'Hello world' Yazdıralım !
Ortam gereçleri : 1: Oracle veri tabanı 2: SQL Developer (Veya başka bir ide ben bunda örnek göstereceğim) ORACLE ve SQL DEVELOPER Paylaş

Oracle PLSQL

Oracle PLSQL
PLSQL NEDİR ? PL/SQL yapısal dillere ait özelliklerin SQL’e eklenmesiyle ortaya çıkan Oracle’a has bir dildir. İstemci sunucu ortamları tasarlama ile ağ üzerindeki dağıtık işlemler yapma ve transactionlar çalıştırma imkanı sunmaktadır.PL/SQL kullanarak her türlü SQL cümleciğini yazabilirsiniz. Dinamik SQL ifadeleri oluşturup, çalıştırabilirsiniz. Paylaş