Etiket: Java1.8 kurulumi

Linux Mint üzerine Android Studio Kurulumu

Linux Mint üzerine Android Studio Kurulumu

Öncelikle JAVAyı sistemimize kurmamız gerekiyor.

Terminalde komutları girelim.

 java -version

 

java version "1.8.0_51"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_51-b16)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.51-b03, mixed mode)

Kurulu java versiyonumuzu öğrendik.Bende kurulu olduğu için bilgilerim geldi.Sizde kurulu olmadığını varsayıyorum ve JAVA 1.8 kurulumunu yapalım.

Terminali açalım ve  İlk olarak Java deposunu ekleyip kuralım.

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Java versiyonumuzu kontrol edelim.

java -version

"java version "1.8.0_51"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_51-b16)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.51-b03, mixed mode)"

Son olarak Java Ortamdeğişkenlerini yükleyelim ve java kurulumunu bitirelim.

sudo apt-get install oracle-java8-set-default

ve java 1.8 kurulumumuz bitti.

Şimdi ANDROID STUDIO kurulumuna geçelim.

Terminalden android studio depolarını sisteme ekleyip kurulumunu yapalım.

sudo add-apt-repository ppa:paolorotolo/android-studio
sudo apt-get update
sudo apt-get install android-studio

Kurulum bittikten sonra setup dosyalarımız indi.

Adresi /opt/android-studio/bin

Android Studio Linux mint kurulum

Kurulumu başlatmak için studio.sh dosyasına çift tıklayalım ve çalıştırı seçelim.
Terminal ile çalıştırmak için

cd /opt/android-studio/bin
sh studio.sh

Görsel arayüzden Klasik next next seçerek kurulumu yapalım.

linux mint android studio  kurulumu 1
linux mint android studio  kurulumu2
linux mint android studio  kurulumu3


linux mint android studio  kurulumu 4 linux mint android studio  kurulumu 5 linux mint android studio  kurulumu6 linux mint android studio  kurulumu7

 

Kurulum bittikten sonra yine aynı yerden çalıştırabilirsiniz  /opt/android-studio/bin
Başlat menüsüne de kısayolu ekleniyor bazen ilk seferde eklenmiyor oturum kapatıp açmayı deneyin.

Mutlu geliştirmeler.

Marketime de göz atmak isterseniz
Atakan Çoban Google Play Market 

Ayrıca Google Playden anında 50$ kazanmak istiyorsanız
Referanslı Link ile üye olun ve kat kat fazla kazanmaya devam edin. 🙂

Android Studio Linux Mint kurulumu2
Android Studio Developers 1