Etiket: While loop

PL/SQL WHILE LOOP Kullanımı (While Döngüsü)

PL/SQL WHILE LOOP Kullanımı (While Döngüsü)

Oracle PLSQL ile while kullanımı aşağıdaki gibidir.

DECLARE
 --Değişkenler
 BEGIN
 WHILE Koşul
 LOOP
 --yapılacak iş
 END LOOP;
 END;

PLSQL While Dongusu

 

DECLARE
 sayi NUMBER := 1;
 BEGIN
 WHILE sayi<10
 LOOP
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Sayı = ' || sayi);
 sayi := sayi + 1;
 END LOOP;
 END;

Bir başka örnekde TRUE FALSE ile yapalım

 DECLARE
 deger BOOLEAN := FALSE;
 BEGIN
 WHILE deger LOOP
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('BU SATIR YAZILMAYACAK');
 deger := TRUE; 
 END LOOP;
WHILE NOT deger LOOP
 DBMS_OUTPUT.PUT_LINE ('Merhaba Dünya');
 deger := TRUE;
 END LOOP;
 END;
___________________________________________
EKRAN ÇIKTISI : Merhaba Dünya

Yukarıdaki kod bloğunda ilk While döngüsüne girmedi çünkü koşul uyumlu değildi.While komutu koşulunda true standarttır koşula false değer geldiği için döngümüz çalışmadı.İkinci While döngümüzde While NOT deger satırındaki NOT ile false değerinin tersini aldı yani deger değişkeni FALSE durumdaydı FALSE değişkenin NOT FALSE olarak TRUE oldu ve döngü çalıştı.Kısaca While LOOP bu kadar arkadaşlar kolay gelsin. 🙂