PL/SQL WHILE LOOP Kullanımı (While Döngüsü) 1

PL/SQL WHILE LOOP Kullanımı (While Döngüsü)
Oracle PLSQL ile while kullanımı aşağıdaki gibidir. DECLARE --Değişkenler BEGIN WHILE Koşul LOOP --yapılacak iş END LOOP; END;   DECLARE sayi NUMBER := 1; BEGIN WHILE sayi<10 LOOP DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Sayı = ' || sayi); sayi := sayi + 1; END LOOP; END; Bir başka örnekde TRUE FALSE ile yapalım DECLARE deger BOOLEAN := FALSE; BEGIN WHILE deger ...