Oracle PL/SQL ile ‘Hello world’ Yazdıralım !

Oracle PL/SQL ile 'Hello world' Yazdıralım !
Ortam gereçleri : 1: Oracle veri tabanı 2: SQL Developer (Veya başka bir ide ben bunda örnek göstereceğim) ORACLE ve SQL DEVELOPER Paylaş