Etiket: primefaces ile 8 karakter şifre

Primefaces REGEX Kullanımı (Kurallı şifre oluşturma)

Primefaces REGEX Kullanımı (Kurallı şifre oluşturma)

Regex nasıl kullanılır ?

 

Örnek bir password aracı

Girilen şifre 8 veya 32 karakter ,Bir büyük ,bir küçük, bir rakam ve bir özel karakter içermelidir.


<p:password id="pwd2" validatorMessage="Password must be 8 character.Must be contains.The password must contain an uppercase letter, a lowercase letter and a special character:  @#$%*?^:;+-._, " >

<f:validateRegex pattern="^(?=.{8,32}$)(?=.*[A-Z])(?=.*[a-z])(?=.*[@#$%*?^:;+-._,])(?=.*[0-9]).*"  />

</p:password>

Regex Patterni biraz inceleyelim

(?=.{8,32}$) >>>>> 8 ile 32 karakter arası olabilir
(?=.*[A-Z]) >>>>> A ve Z arası bir büyük harf zorunlu
(?=.*[a-z]) >>>>> a ve z arası bir küçük harf zorunlu
(?=.*[0-9]) >>>>> 0 ile 9 arası bir rakam zorunlu
(?=.*[@#$%*?^:;+-._,]) >>>>> bizim belirlediğimiz özel karakterler bir tane zorunlu

Kolay Gelsin